Koronavirüs sebebiyle İtalya’da salınan azotdioksit azaldı

Meteoroloji uydusu olan Copernicus Sentinel-5P ile yapılan gözlemler, Koronavirüs salgını sebebiyle ülke çapında karantina uygulayan İtalya’daki azotdioksit (NO₂) salınımındaki azalışı açık biçimde gösteriyor.

İtalya üzerindeki azotdioksit miktarındaki azalış. kaynak: ESA

NO₂ fosil yakıtların yakılması sırasında oluşan ve önemli hava kirleticileri arasında yer alan zehirli bir gazdır. İnsan faaliyetleriyle ortaya çıkan NO₂’nin %80’i içten yanmalı motorlar tarafından üretilir.

Yoğun azotdioksit salınımı yapılan şehirlerde oturanlar kahverengi NO₂’yi günlük hayatlarında farkedemese de kirliliğin olduğu bölgelerin uzağından baktığınızda hafif kahverengi dumanlı sis (smog) farkedilebilir.

ABD’nin Los Angles şehrinin üzerinde görülen dumanlı-sis (smog). kaynak: ccair.org

Hava kirliliğinin azalması elbette önemli ancak bunun feci bir salgınla değil bilinçli şekilde hareket ederek sağlanması gerekiyor. Dileriz dünya corona virüs tehdidinden bir an önce kurtulur.

uzayda azotdioksit

Bir deney için uzaya gönderilen bir miktar NO₂ , Apollo-Soyuz Test Projesi sırasında uzayaracı içine yanlışlıkla sızması sebebiyle az kalsın bir faciaya sebep oluyordu.

kaynak: esa.int | environment.gov.au |