Capella / El Ayyuk

Arabacı (Auriga) takımyıldızının birinci, kuzey gökküresinin üçüncü, tüm gece göğünün ise altıncı parlak yıldızıdır O.

Batı Dünyası’nda kabul gören adı Latince keçi demek olan capradan geliyor. Mitolojide, Zeus’u bebekken emziren oğlağı simgelediği söylenir.

Ayyuk’a çıkmak

Capella’nın içinde bulunduğu Arabacı takımyıldızının bir tasviri.

Roma’ya mitolojisi ile ilham veren Yunanlar ise Aiouk (eyuk) demiş Apollo’nun kutsal keçisine. Yunanca’dan ilk olarak Araplara (ﻋﻴﻮﻖ el Ayyûk) geçiyor, Araplar’dan da Ayyuk olarak bize.

Kış mevsiminde tam tepenizdeki parlak bir yıldız olarak fark edersiniz onu. Bundan ötürü Türk’ün dil dünyasında o artık göğün tepesi, alenileşen gıybetlerin çıktığı bir makamdır. Gizlisi saklısı kalmaz işin, artık herkes görmüştür, biliyordur: ayyuka çıkmıştır.

Capella en iyi ne zaman görülür

Dedik ya kışın en tepede. Güzde yüksellemeye başlar, baharda da artık gece göğünü terkeder. Yağış mevsimlerine denk geldiği için Arabacı (Auriga) takımyıldızı antik Yunanlarca yağmurun habercisi sayılıyordu. Arabacı denilmesinin sebebi ise bir rivayete göre topal Atina kralı Erichthonius’u temsil ediyor oluşu. Erichthonius inanışa göre savaş arabasını icat etmiştir. Tarihsel açıdan bu elbette doğru değil, Yunanlıların öncesinde başka medeniyetler savaş arabalarını kullandılar. Öyle ki Capella ve Arabacı’nın diğer 4 parlak yıldızı Çin’de “5 Savaş Arabası” olarak bilinir.

Şubat ayında Capella gökyüzünün tepesine yakın konumda. Güneyde rahatça seçebileceğiniz Avcı’dan yukarı çıkarak Arabacı ve Capella’yı bulabilirsiniz. heavens-above.com

Klasik dönem İslam medeniyetinde Araplar’ın yine aynı nedenle “Sürücü” olarak adlandırdığı Capella antik Mısır’da ise arabayı ya da keçiyi değil mumyalanmış bir kediyi temsil ederdi.

Mitosları ve dil oyunlarını yeryüzünde bırakıp yeniden gökyüzüne dönelim.

Capella’nın özellikleri

Capella, kozmik mesafeler söz konusu olduğunda yakın sayılabilecek bir uzaklıkta, 42.8 ışık yılı ötemizde konuşludur. Bu da takribi 13.1 pc etmekte. Biz Capella’ya baktığımızda tek bir yıldız görsek de aslında iki tane yıldız çiftinden oluşan, dörtlü bir yıldız sistemi söz konusu.

Bu dört yıldızdan ikisi, Güneş’in ortalama 2.5 katı kütleye sahip parlak sarı devlerdir. Tayfsal çift yıldız (bkz: çift yıldızlar) olan bu ikili birbirlerinin etrafında 104 günde dönerler. Yörüngeleri ise oldukça dardır. Şöyle ifade edelim: İki yıldızın birbirine uzaklığı Güneş’in Dünya’ya uzaklığından (astronomik birim – AB) daha az (0.72 AB).

İki sarı devden oluşan Capella. Fotoğraf: Greg Parker

Bunlar Capella Aa ve Capella Ab biçiminde işaretleniyor. Çekirdeklerindeki hidrojeni tüketmiş olan bu yıldızlar, şişerek anakoldan uzaklaştılar. Anakol ifadesi yıldızların görece istikrarlı dönemlerini geçirdiği fazı temsil ediyor. Capella Aa ve Ab ikilisi gelecekte soğuyup genişleyerek kırmızı devlere dönüşecekler.

Tahminen yaşları 400 milyon yıl civarında. Güneş on kat daha yaşlı olmasına karşın Capellalar yaşam döngülerinin sonuna yaklaşmışlardır. Bu kadar hızlı yaşamalarının sebebi ise Güneş’e göre çok daha fazla kütleye sahip olmaları. Daha kütleli yıldızların merkezlerindeki kütleçekim baskısı daha fazla olduğundan çekirdeklerindeki yakıt daha hızlı tüketilir ve bu da yıldızın ömrünü daha hızlı tamamlamasına neden olur.

Capella sistemindeki yıldzılar ile Güneş’in boyut bakımından karşılaştırması. Foto: Wikipedia Commons/Omnidoom999; Türkçeleştirme: AstroTürk

Aa daha az sıcak ve parlak olanı. Güneş’ten 12 kat daha geniş ve 78 kat daha parlak olan bu yıldız K0III sınıfında. Ab ise belirgin biçimde daha küçük ve daha sıcak, G1III sınıfı bir yıldız. Güneş’ten 72 kat daha parlak ve çapı Güneş’in yaklaşık 8.83 katı.

İkici çift ise Capella Sistemi’nin ana karakterlerine nazaran oldukça mütevazidir. Capella H ve Capella L olarak işaretlenen bu yıldızlar kırmızı cücedirler ve sistemin merkezinden 10,000 astronomik birim uzaklıkta bulunurlar.

Sol üstte Capella’nın parlak sarı yıldızları parlıyor. Sağ altta ise sönük kırmızı cüceler zumlanarak gösterilmiş.
Foto: Giorgio Rizzarelli

Capella Sistemi’nin bileşik parlaklığı 0.08 kadir derecesind. Bu haliyle gece gökyüzündeki 6. parlak yıldız konumundadır. Tek başına Capella Aa ise 11. en parlak yıldız sayılır. Capella RS Canum Venaticorum değişen yıldızlarına bir örnektir. Aktif kronosfer tabakası geniş yıldız lekelerine ve parlaklıkta değişime sebep olur. Sistemde yıldızlardan birinin diğerinin önünden geçmesiyle oluşan tutulumlar gözlenmez.

210 bin – 160 bin yıl önce ise Capella -1.8 kadir ile gece gökyüzündeki en parlak yıldızdı ve daha yakın gözüktüğü Aldebaran ile kuzey kutup yıldızıydı.

Arabacı takımyıldızı Capella dışında izlenebilecek başka güzel uğraklara da sahip

Capella yıldızı gözlem tarihçesi

Yazılı tarihte ilk bahsi MÖ 2000’lerde Akatça metinlerde geçiyor. Akatça Mezopotamya uygarlıkları olan Asur ve Babil imparatorlularında kullanıldı. Keçi sembolizminin bilinen başlangıcı bu devirdir. Fakat savaş arabası doğal olarak meydanda yoktur, onun yerine keçi çobanı/çoban vardır.

MS 2. yüzyılda yaşamış olan Yunan astronom Ptolemy (Batlamyus), hazırladığı Almagest adlı eserinde o gün tanınan 48 takımyıldızı listelemişti. Burada keçi takımyıldızını Arabacı ile birlikte gösterir. Arabacı bu nedenle bazı tasvirlerde sol omzunda bir keçi ve kolunun altında keçinin yavrularını tutarken tasvir edilir.

Modern zamanlara geldiğimizde, 1899 yılında, Capella’nın çoklu sistemi birbirinden bağımsız olarak iki astronom tarafından keşfedildi. Lick Gözlemevi’nden Profesör William Wallace Campbell, Capella’nın çift yıldız olduğunu duyurdu. Campbell, Capella’nın tayf çizgilerini incelediğinde birinin üstüne binen ikinci bir tayf izi daha farketti. Üstelik Eylül-Ekim aylarında doppler etkisi sebebiyle mora kayma oluşurken, Kasım-Şubat arasında kızıla kayma görülüyordu. Bu gözlem sayesinde Capella’nın ilk çifti keşfedilmiş oldu. Aynı yılın Temmuz’unda İngiliz gökbilimci Hugh Newall, Cambridge’deki 25 inçlik bir teleskop kullanarak, dört prizma spektroskopu ile yıldızı gözlemledi ve bileşik spektrumunu inceleyerek onun ikili bir sistem olduğu sonucuna vardı.

Capella’nın görünür ışıktaki tayf çizgileri
Capella’nın görünür ışıktaki tayf çizgileri. [wikipedia]
1914 yılında, Finli astronom Ragnar Furuhjelm keşfedilen tayfsal çiftin sönük bir yoldaş yıldıza daha sahip olduğunu keşfetti. Bu yıldızın da aslında bir çift yıldız olduğunun anlaşılması ise Şubat 1936’da  gerçekleşti. Carl L. Stearns’in keşfi aynı yılın Eylül ayında Gerard Kuiper tarafından doğrulandı ve Capella H ve L olarak işaretlendirildiler.

1919 yılında Wilson Dağı Gözlemevi’nden John Anderson ve Francis Pease, girişimölçer kullanarak Capella’nın bileşimini ortaya çıkardılar. Bu sadece Capella için bir ilk değildi, bu keşif sayesinde Güneş Sistemi dışında bir cismin ilk kez girişimölçer ile ölçülmüş oldu.

Referanslar:

Yıldız Adları Sözlüğü, Mustafa Pultar | wikipediaconstellation-guide.com | earthsky.org | constellationsofwords.com [1: Capella] [2: Auriga] | universetoday.com | skyandtelescope.com | heavens-above.com |

İlk yayın tarihi: 8 Şubat 2018

Sirius: gecelerin en parlak yıldızı

Görünen Sirius A yıldızı, bir beyaz cüce olan Sirius B’nin kütle çekim etkisi sebebiyle yalpalıyor.

Sirius Büyük Köpek (Canis Major) takımyıldızı içinde yer alan bir çift yıldız (Sirius A ve Sirius B) sistemidir. Türkçe’de Akyıldız olarak da adlandırılıyor. Gece gökyüzünün en parlak yıldızı olan Sirius’un görünür parlaklığı -1.47 kadir derecesindedir. Kendisinden sonra en parlak yıldız olan Canopus’un yaklaşık olarak iki katı olan parlaklığıyla gerçekten rakipsiz.

Aslında bu parlaklığı büyük ölçüde Güneş Sistemi’ne yakın oluşuna borçlu. 8.47 ışık yılı (2.6 parsek) uzağımızdaki Sirius, bize en yakın yıldızlardan bir tanesi. Bu da Dünya’dan görünen parlaklığının yüksek olmasını sağlıyor.

Sirius A’nın kütlesi güneşimizin iki katıdır ve aydınlatma gücü Güneş’in 25 katı seviyesindedir. Bu da 1.42 kadirlik bir mutlak parlaklığa sahip olması anlamına geliyor. Güneş’ten daha parlak olmasına karşın Sirius’tan çok daha parlak yıldızlar vardır; fakat onların uzaklığı görünür parlaklıklarının Sirius’tan daha düşük kalmasına neden olur.

Kaynak: universetoday.com |

Zeta Ophiuchi (Zeta Oph)

Yaklaşık 460 ışık yılı uzakta, Zeta Oph. Güneş’ten 65,000 kat daha fazla ışık veriyor ve eğer engelleyici tozla çevrelenmiş olmasaydı gökyüzündeki en parlak yıldızlardan biri olacaktı. Bu 20 güneş kütlesindeki mavi dev yıldızlararası toz nedeniyle sadece soluk değil aynı zamanda kırmızı renkte görülür.

Telif Hakkı: NASA, JPL-Caltech, Spitzer Uzay Teleskobu

Bu renklerle oynanmış kızılötesi dalga boyları eklenmiş, 12 ışık yıllı genişlikteki alanı gösteren görüntüdeki yıldızlararası toz bulutu, yıldızın güçlü rüzgarlarınca sıkıştırılıp ısıtılıyor. Bu sayede gördüğünüz kavisli şekli almakta.

Yılancı takımyıldızı bölgesindeki Zeta Ophiuchi’yi (Zeta Ofiuçi) (ζ Oph / ζ Ophiuchi), saniyede 24 kilometrelik bir hızla, gördüğünüz resimde sola doğru ilerliyor. Bilim insanlarına göre Zeta Oph eskiden bir ikili yıldız sisteminin üyesiydi. Daha büyük kütleli baş yıldızı ömrünü daha çabuk tamamlayıp bir üstnova (süpernova) patlamasıyla kozmik tarihteki yerini alırken, karşısındaki kütle bir anda yiten Zeta Oph bu kaos sırasında uzaya savruldu. Bu yıldızın geçmişi “Güneş bir anda ortadan kaybolursa gezegenlere ne olur” sorusunun bir cevabı gibi.

kaynak:  gokyuzu.org | wikipedia |